Hovedsiden

Kjeller Skyteklubb er en klubb av og for pistolskyttere.
Vi holder til i Kjeller-/Lillestrømområdet i Skedsmo kommune.

Vi er tilsluttet Norges Skytterforbund og ligger under Akershus skytterkrets.

Dato

Siste nytt:

2021-06-16

Resultatlister for Militærfelt, Finfelt, Grovfelt og Revolverfelt er nå lagt ut.

2021-06-14

Melding fra styret:
Vi starter opp med skyting i Skedsmohallen igjen fra mandag den 14 Juni. Innslipp i puljer på 6 personer av gangen til Skytterbane / Skytterrom . Resterende må vente utenfor Skedsmohallen. Puljene får 45 min. av gangen. Innslipp kl.18.00 og neste 18.45 osv. Hvis ingen er der kl. 18.00 kan skyteleder gå hjem. Kun 6 personer pluss skyteleder kan være i hallen samtidig.

2021-04-30

Nasjonale regler forbyr organisert trening, men Nittedal kommune har åpnet for egentrening på Varpet.
For at dette skal la seg gjennomføre må de som ønsker å trene ta kontakt med skyteleder aktuell tirsdag - FØR oppmøte - så vi har kontroll med antall personer slik at det faktisk er egentrening og at vi ivaretar smittevernregler.
Tom har sagt seg villig til å stille på dagtid slik som i fjor.

2021-03-07

Vårens sikkerhetskurs er flyttet til 29 og 30 mai.
Påmelding til Tom Olsen: 950 43 554.

2021-02-23

Oppdatert informasjon fra kommunen:
Formannskapet i Lillestrøm kommune har i dag 22. februar vedtatt ny lokal forskrift. I den nye forskriften åpnes det ikke for stevner, kamper, turneringer eller arrangementer innenfor barne- og ungdomsaktiviteter.
Lillestrøm kommune har dermed strengere smittevernsrestriksjoner enn hva landet for øvrig har, og strengere enn hva som ble kunngjort på pressekonferansen med Regjeringen 19. februar.
Neste vurdering av lokal forskrift er i utgangspunktet planlagt 10. mars.

2021-01-02

Selv om all aktivitet er avlyst inntil videre er terminlista for 2021 oppdatert.

2020-11-09

Skedsmohallen blir stengt fra 10 November pga Covid-19. Gjelder inntil videre.

2020-08-17

Lillestrøm Kommune har pålagt oss å holde ytterdøra låst i Skedsmohallen. Skyttere må derfor være på plass ved inngangen til hallen kl 1800. Skyteleder vil låse alle inn. Pga dårlig telefondekning på selve banen vil det være vanskelig å få kontakt med skyteleder etter 1800, så vær presis.

2020-06-18

Resultatlister for Militærfelt, Finfelt, Grovfelt og Revolverfelt er nå lagt ut.

2020-06-04

Det blir Klubbmesterskap i Fin- og Militærfelt på tirsdag 9 juni.
Det blir Klubbmesterskap i Grov- og Revolverfelt på tirsdag 16 juni.
Varpet fra kl.15:00 og utover kvelden. Vi må tilpasse oss koronareglene, så det kan bli venting ute ved bilene hvis vi blir mange.

2020-05-13

Skytebanen i Skedsmohallen åpner mandag 18. mai, og dette er reglene vi skal forholde oss til:
Det er kun standplass 1, 3, 5, 6, 8 og 10 som kan brukes, og det skal til enhver tid være max 7 personer inne på banen (seks skyttere og en skyteleder). Hvis skyteleder også skyter, er det kun seks som er tillatt. Hender og våpen skal tørkes av før og etter skyting. Det vil praktiseres lag med en times mellomrom om flere skyttere kommer. Minimum 1m mellom hver person. Max 20 stykker i skyteanlegget.
Kommunen vil kontrollere oss, så sørg for alt er på stell hele tiden.

2020-04-26

Vi har mottatt en gladnyhet vedrørende utebanen på Varpet.
Kommunen har åpnet for skyting og første trening for Kjeller Skyteklubb er 5.mai!

Forutsetningen for at kommunen har åpnet skytebanen er at skytingen skal foregå i henhold til retningslinjer utarbeidet av Norges Skytterforbund.
Det vil si at det kun kan være 5 skyttere (inklusive skytterleder på banen samtidig).
Som følge av retningslinjene fra NSF vil det ikke være tilgjengelige utlånsvåpen og det vil ikke være mulig å låne våpen fra andre i klubben. Dette medfører dessverre at det kun er medlemmer med egne våpen som får mulighet til å delta på treningene inntil nye retningslinjer kommer.
Kommunen har varslet at de kan komme på uanmeldt visitt for å sjekke at reglene blir overholdt. Det er derfor viktig at vi følger retningslinjene til NSF!

For at vi skal få skutt mest mulig vil det være organisert skyting fra kl 12.00 til 20.00 frem til sommerferien.
Tom Olsen vil være skyteleder fra kl 12.00 til kl 17.00 og Stein Gaarder vil ta over kl 17.00 og holde på frem til kl 20.00.
Alle andre skyteledere som er satt opp frem til sommeren blir fritatt inntil ny beskjed kommer!

Måten treningene vil bli gjennomført på er på følgende måte frem til ny informasjon kommer:
– Det er kun fem skyttere, inkl skyteleder på banen samtidig.
– Skytingen begynner hver klokketime. Det vil si at 5 stk skyter fra kl 12.00 – 13.00. Neste «lag» begynner kl 14.00 osv. Grunnen til at vi har gjort det på denne måten er at vi skal få skutt mest mulig. Det oppfordres til at pensjonister og de som er hjemme på dagtid skyter fra kl 12.00 – 17.00 slik at pågangen ikke blir alt for stor etter kl 17.00 når de som er i arbeid har mulighet til å skyte.
– Det er påmelding til treningene. Påmeldingen skal skje senest dagen før trening. Man må ringe eller sende en melding med ønsket klokkeslett(første mann til mølla) til:
*Tom Olsen (tlf 95043554) hvis dere ønsker å skyte mellom kl 12.00 og 17.00.
*Stein Gaarder (tlf 91641989) hvis dere ønsker å skyte mellom 17.00 og 20.00.

Den sosiale delen av skytingen vil bli noe amputert, men vi får kommet oss ut og luftet våpnene våre!

Med vennlig hilsen Styret.

2020-04-21

Styret melder at også utebanen på Varpet er stengt inntil videre av kommunen.

2020-04-04

Selv om NIF nå har åpnet for visse former for trening holder Lillestrøm Kommune fortsatt skytebanen i Skedsmohallen helt stengt inntil videre. Gjelder inntil ny beskjed foreligger.

2020-03-20

Brukte våpen til salgs.

2020-03-12

"På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning."
Dette betyr at all aktivitet i Kjeller Skyteklubb blir avlyst inntil videre. Ny informasjon blir gitt når situasjonen endrer seg.

2020-02-03

Resultatliste for klubbmesterskapet i Hurtig Fin er nå lagt ut.

2020-01-27

Presisering fra Styret etter dagens avisartikkel i RB: Banen er bare stengt for grov, vi skyter fin og luft som vanlig.

2020-01-22

Oppdaterte resultater for NAIS er lagt ut.

2020-01-21

Innkalling til årsmøte 10 Feb. kl 1800 i Skedsmohallen

2020-01-18

Husk at startkort kan lastes ned fra https://minidrett.nif.no/

2020-01-08

Terminliste for 2020 er nå lagt ut.

2019-12-22

Til informasjon vedrørende skytebanen Skedsmohallen!
KSK jobber med å legge til rette for våre medlemmer.
Styret har deltatt i mange møter med Skedsmo Kommune (nå snart Lillestrøm Kommune) og LOP (Lillestrøm og Omegn Pistolklubb).
Pr i dag er det kun kal. 22 som kan benyttes i Skedsmohallen, men det jobbes aktivt med å kunne skyte med grøvre kaliber.
KSK forholder seg til hva som er vedtatt. Det er utarbeidet planer for videre fremdrift i samarbeid med kommune og LOP. Så snart KSK har ny informasjon vil vi informere våre medlemmer.

Riktig GOD JUL!
Vi ses på nyåret.
Mvh
Styret KSK.

2019-11-20

Resultatliste for klubbmesterskapet i Luft Sprint er nå lagt ut.

2019-11-18

Resultatliste for klubbmesterskapet i 25m Standardpistol er nå lagt ut.

2019-09-14

Invitasjon fra LOP: Jubileum-stevne Onsdag 18 sept.
Korpåsen pistolbane.

2019-09-02

Minner om LOPs Jubileumsstevne på onsdag. Det er forhåndspåmelding pga vinpremiering! Gi beskjed til sekretær eller Magne L.

2019-08-30

Invitasjon fra LOP:
KSK feirer i år 70 sammen med LOP, så vi ønsker dere velkommen til en liten sammenkomst. Innbyr KSK sine skyttere til nytt jubileumstevne onsdag 4.9.

2019-08-14

Resultatliste for klubbstevne "NorgesFelt" #2 er nå lagt ut.

2019-08-08

Tirsdag 13. August avholder vi et nytt klubbstevne på Varpet. Det blir som sist en variant av Norgesfelt (litt lengre skytetider og vi bytter ut noen av de minste skivene) FGMRSPSRM1M2(Dvs alle øvelser også Mag!) Vel møtt!

2019-08-08

Det har blitt en endring på dugnaden: Uke 34 blir det dugnad i Skedsmohallen, dvs det blir ikke skyting de aktuelle dagene.
-Tirsdag 20.Aug LOP rydder og vasker.
-Onsdag 21.Aug KSK maler 1.strøk.
-Torsdag 22.Aug LOP maler 2.strøk.
Fint om folk kan gi beskjed til Tom på SMS (95043554) om de kan stille onsdag 21/8 kl 1800
Det blir servert pizza.

2019-07-03

Resultatliste for klubbstevne "NorgesFelt" er nå lagt ut.

2019-06-26

Tirsdag 2. juli avholder vi et klubbstevne på Varpet. Det blir en variant av Norgesfelt (litt lengre skytetider og vi bytter ut noen av de minste skivene) FGMRSPSRM1M2(Dvs alle øvelser også Mag!) Vel møtt! (Blir dette suksess, blir det også ett tilsvarende klubbstevne 13 Aug.)

2019-06-18

Resultatliste for klubbmesterskap Grovfelt er nå lagt ut.

2019-06-18

Resultatliste for klubbmesterskap Revolverfelt er nå lagt ut.

2019-06-12

Resultatliste for klubbmesterskap Finfelt er nå lagt ut.

2019-06-12

Resultatliste for klubbmesterskap Militærfelt er nå lagt ut.

2019-05-22

Påminnelse fra styret: "Det er fortsatt kun tillatt med luft og .22 kaliber i hallen inntil videre. Hvis forbudet brytes er det stor fare for at Skedsmo kommune stenger banen permanent!"

2019-05-22

Invitasjon fra LOP om Jubileumsskyting på Korpåsen lørdag 15. Juni: Invitasjon

2019-05-10

Pga Tivoli er Skedsmohallens parkeringsplass stengt f.o.m mandag 13/5-19 t.o.m mandag 20/5-19. Dette gjelder både på dag og kvelds tid. [Beskjed fra Skedsmo kommune]

2019-05-02

Klubbmesterskap i VM grov mandag 6/5 avlyses pga støyrestriksjonene i Skedsmohallen. Ordinær .22 trening avholdes i stedet. For de som ønsker å skyte med grovt minner vi på at uteskytinga på Varpet har startet.

2019-04-01

Resultatliste for klubbmesterskap VM Fin er nå lagt ut.

2019-03-21

Kommunen innfører nok en gang restriksjoner i Skedsmohallen. Pga støy er det kun lov å skyte med finkaliber(22 LR) og luft inntil videre. Det skal innføres støyreduserende tiltak.

2019-03-20

Resultatliste for klubbmesterskap Hurtig Grov er nå lagt ut.

2019-03-20

Resultatliste for klubbmesterskap Luftpistol er nå lagt ut.

2019-02-04

Resultatliste for Hurtig Fin

2019-01-24

Begrensningene i Skedsmohallen er opphevet, så det er igjen lov å skyte med grov.

2019-01-24

NAIS: Tabellen er oppdatert.

2019-01-24

Forbundet har oppdatert klasseføringa, så nå kan startkort for 2019 lastes ned fra https://minidrett.nif.no/ eller hentes fra appen "Min idrett"

2019-01-07

Innkalling til årsmøtet 2019: Innkalling_2019.pdf

2019-01-03

Terminliste for 2019 er nå lagt ut.

2018-11-26

For at alle skyttere skal kunne ha oversikt over aktivitene i Skedsmohallen er det laget en felles kalender for LOP og KSK. Se fanen "Kalender" i menyen over.

2018-11-21

Resultatliste for klubbmesterskap i Sprintluft er lagt ut under Resultater.

2018-04-21

Det innføres følgende rutiner i Skedsmohallen. Det er svært viktig at vi følger disse da det er en forutsetning for fortsatt drift av en skytebane i Skedsmohallen!

I tillegg til dette skal hallen vaskes annenhver uke. Klubbene deler på ansvaret.

2018-04-04

Banen i Skedsmohallen er permanent stengt for dynamisk sportskyting.
Skyting skal kun foregå fra 10 m/25 m standplassene og kun etter godkjente program. All bruk av Magnum eller mantlet ammunisjon er forbudt.

2018-02-11

Referat fra årsmøtet 2018: Arsmotereferat_2018.pdf

2017

Informasjon om Startkort og klasseføring kan leses her.

2017

Betaling av klubbkontingent skjer via minidrett.no
Er du ikke bruker, kan du opprette dette ved å gå inn på: https://minidrett.nif.no/

Er det noe du lurer på som ikke finnes på våre web-sider,
benytt vår e-mail eller postadresse.

Kjeller skyteklubb
Postboks 16
2021 Skedsmokorset