Hovedsiden

Kjeller Skyteklubb er en klubb av og for pistolskyttere.
Vi holder til i Kjeller-/Lillestrømområdet i Skedsmo kommune.

Vi er tilsluttet Norges Skytterforbund og ligger under Akershus skytterkrets.

Dato

Siste nytt:

2019-05-10

Pga Tivoli er Skedsmohallens parkeringsplass stengt f.o.m mandag 13/5-19 t.o.m mandag 20/5-19. Dette gjelder både på dag og kvelds tid. [Beskjed fra Skedsmo kommune]

2019-05-02

Klubbmesterskap i VM grov mandag 6/5 avlyses pga støyrestriksjonene i Skedsmohallen. Ordinær .22 trening avholdes i stedet. For de som ønsker å skyte med grovt minner vi på at uteskytinga på Varpet har startet.

2019-04-01

Resultatliste for klubbmesterskap VM Fin er nå lagt ut.

2019-03-21

Kommunen innfører nok en gang restriksjoner i Skedsmohallen. Pga støy er det kun lov å skyte med finkaliber(22 LR) og luft inntil videre. Det skal innføres støyreduserende tiltak.

2019-03-20

Resultatliste for klubbmesterskap Hurtig Grov er nå lagt ut.

2019-03-20

Resultatliste for klubbmesterskap Luftpistol er nå lagt ut.

2019-02-04

Resultatliste for Hurtig Fin

2019-01-24

Begrensningene i Skedsmohallen er opphevet, så det er igjen lov å skyte med grov.

2019-01-24

NAIS: Tabellen er oppdatert.

2019-01-24

Forbundet har oppdatert klasseføringa, så nå kan startkort for 2019 lastes ned fra https://minidrett.nif.no/ eller hentes fra appen "Min idrett"

2019-01-07

Innkalling til årsmøtet 2019: Innkalling_2019.pdf

2019-01-03

Terminliste for 2019 er nå lagt ut.

2018-11-26

For at alle skyttere skal kunne ha oversikt over aktivitene i Skedsmohallen er det laget en felles kalender for LOP og KSK. Se fanen "Kalender" i menyen over.

2018-11-21

Resultatliste for klubbmesterskap i Sprintluft er lagt ut under Resultater.

2018-04-21

Det innføres følgende rutiner i Skedsmohallen. Det er svært viktig at vi følger disse da det er en forutsetning for fortsatt drift av en skytebane i Skedsmohallen!

I tillegg til dette skal hallen vaskes annenhver uke. Klubbene deler på ansvaret.

2018-04-04

Banen i Skedsmohallen er permanent stengt for dynamisk sportskyting.
Skyting skal kun foregå fra 10 m/25 m standplassene og kun etter godkjente program. All bruk av Magnum eller mantlet ammunisjon er forbudt.

2018-02-11

Referat fra årsmøtet 2018: Arsmotereferat_2018.pdf

2017

Informasjon om Startkort og klasseføring kan leses her.

2017

Betaling av klubbkontingent skjer via minidrett.no
Er du ikke bruker, kan du opprette dette ved å gå inn på: https://minidrett.nif.no/

Er det noe du lurer på som ikke finnes på våre web-sider,
benytt vår e-mail eller postadresse.

Kjeller skyteklubb
Postboks 16
2021 Skedsmokorset