Kontakt Kjeller Skyteklubb

Vår postadresse:

Kjeller Skyteklubb
Postboks 16
2021 Skedsmokorset

Vår e-postadresse:

ksk@kjellerskyteklubb.net

Kurspåmelding og spørsmål:

Kenn Nielsen tlf: 91805648

Tom Olsen tlf: 95043554

Politiattester:

Tom Olsen tlf: 95043554

Resultatføring:

Geir Gundersen
E-post: resultatservice@kjellerskyteklubb.net