Det har vært tilfeller hvor brukere av idrettsområdene ved
Skedsmohallen har blitt avkrevet parkeringsavgift ved større
arrangementer i området. Dette skal ikke skje.
Etter kontakt med idrettsansvarlig i kommunen, har vi
mottatt brevet som gjengis i sin helhet her.

Brev fra Park- og idrettsavdelingen i kultursektoren i Skedsmo Kommune:

"REGLER VED UTLEIE AV P-PLASSENE VED SKEDSMOHALLEN

Arrangører av store arrangementer kan etter søknad få mulighet til å ta
parkeringsavgift for besøkende til eget arrangement. Det må foreligge en
egen avtale om dette på forhånd.

Kriterier for å få slike tillatelser er bl.a. at det er behov
for å sikre god trafikkflyt i området og at det er behov for å
regulere parkeringen på P-plassene.

Brukere av andre tilbud i Skedsmohallen, som for eksempel besøkende til
bowlingen, brukere av andre utleielokaler i Skedsmohallen,
Lillestrøm stadion eller turgåere/trimmere som skal benytte
omkringliggende friområder skal ikke avkreves parkeringsavgift.

Handikapplassene skal forbeholdes funksjonshemmede med parkeringsbevis.

Arrangøren plikter å påse at utrykningskjøretøyer sikres tilstrekkelig
plass for kjøring til og fra anlegget. Det skal være fritt for
parkering foran begge bommene.

Arrangør som inngår avtale om å benytte parkeringsavgift plikter
å stille med tilstrekkelig mannskap og materiell for å sikre forsvarlig
trafikkflyt og parkering på området.