Info til skyttere og skyteledere vedrørende dømming og føring av
resultater ved klubbmesterskap.

Vi vil informere litt om skytters og skyteleders ansvar for hvordan resultater føres for
i fremtiden unngå uheldige episoder.

Skyttere har selv et ansvar for å kontrollere at skudd dømmes og føres korrekt.
Protest på dømmingen må fremlegges med en gang, før skivene lappes. Dømte skudd på
skytekortet er endelige, og kan ikke endres i etterkant.

Det skal fortrinnsvis benyttes printede skytekort for den aktuelle øvelsen, som skal påføres
navn, dato og hvilken øvelse/mesterskap som skytes. Benyttes det et tomt ark, skal det være
ett ark per skytter, også påført navn, dato og øvelse/mesterskap. Dette for å unngå misforståelser
ved utregninger etterpå.

Resultatfører kontrollerer senere resultater med elektroniske hjelpemidler (Excel regneark).
Det vil ikke utnevnes en endelig klubbmester før dette er gjort. Resultatene publiseres på
klubbens websider. Dersom en skytter mener at summeringen er feil, kan klage rettes til
resultatfører innen en uke etter at resultatet er publisert. Etter dette er resultatet endelig.
Dato for publisering påføres resultatlisten på web.

9.april 2014